Högfjällshotellet i Sälen – ett nytt Rosenbad

Tilldelningen av regeringens miljarder till försvaret sker numera i praktiken på ett högfjällshotell i Sälen och inte genom normala politiska beslut i samband med budgetpropositionen. Militärmakten lyckas alltid gå förbi den ordinarie budgetprocessen och får sina miljarder utan att det behöver ställas mot andra viktiga satsningar i statsbudgeten. Det bekräftades ännu tydligare efter årets gemensamma offensiv från militärledningen och regeringen.

ÖB har nu ockuperat en ekonomisk gräddfil för att få det han vill ha för det oundvikliga kriget som nu anses stå för dörren. Beslut om försvarets miljarder sker numera i praktiken utanför den ordinarie politiska demokratin och med speciellt inbjudna. Och det landsomfattande firandet av demokratins 100-årsjubileum 2021 tycks nu redan glömt av våra politiker.

”Vi lever i en förkrigstid”, ”Det kan bli krig i Sverige” och ”Förbered dig för krig” löd de samstämmiga beskeden från ansvariga ministrar och rikets högsta officerare. Och i spetsen gick självaste överbefälhavaren Micael Bydén som förstärkte sina budskap med nya krigsbilder från ett raserat Ukraina.

Även de samlade medierna fick tunghäfta och tycktes okritiskt svälja krigspropagandan och ropen på miljarderna. Och nu får lärarna runt om i landet prata med rädda elever om krig i stället för om fred.

Sälenförsamlingen dominerades av ett helt nytt tonläge där fokus på kriget har ersatt fokus på freden, ett paradigmskifte Medierna har oftast agerat okritiska medlöpare. Otaliga är de militära ”experter” som får utrymme i TV och radio i tid och otid. De flesta bär uniform och har som sin specialistkunskap att analysera vem som vinner eller förlorar i kriget. Som vilken fotbollsmatch som helst.

Ända sedan andra världskriget har alla regeringar av olika politisk färg och på olika sätt haft freden som ett agitatoriskt budskap och Sverige har under åren framgångsrikt haft gott renommé i fredsfrågan. Olof Palme, Carl Bildt, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Jan Eliasson är några av de som i olika roller väckt internationell respekt. Nu har fredsapostlarna tystnat. Eller tystats.

Samlingen i Sälen blev också ett eko av Natodebatten. Ett av många argument i Natodebatten var att vi skulle få tillgång till Natos militära försvarsresurser. Det hävdades till och med att vi på sikt skulle kunna minska våra egna militära satsningar. Men efter beslutet om Natoanslutningen har ropen på nya militära miljardsatsningar aldrig varit större. Försvarsbudgeten ökar med 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent. En fördubbling jämfört med 2023.

-Anders Bergman, debattartikel i Dagens Arena

Läs mer https://www.dagensarena.se/opinion/hogfjallshotellet-salen-ett-nytt-rosenbad/