Högerns recept, lönenedpressning, skapar inga nya jobb

Vad är Sverige för sorts land egentligen. För bara några år sedan skulle många börjat tala om fabriker som tystnat och gruvhål som tömts på innehåll. Eller “basically gone” som Fredrik Reinfeldt beskrev svenska industrijobb inför finansetablissemanget i Davos.

I verkligheten har det förstås aldrig varit riktigt sant men sällan har det där pratet känts så förljuget som i dag…

Det kommer krävas stora satsningar på utbildning och forskning i norr. Det kommer att krävas en aktiv arbetsmarknadspolitik så att folk kan ta jobben som växer fram. Det kommer kanske – som Vänsterpartiet vill – behövas flyttbidrag för att förmå arbetslösa sörlänningar att flytta norrut…

Nya jobb, tror högern, skapas genom att lönerna pressas nedåt i lågproduktiva sektorer.

Det var därför vi fick jobbskatteavdraget. På så sätt fick människor med arbete mer pengar i plånboken utan att deras löner för den saken höjdes. Skattesänkningen har istället hållit tillbaka löneökningarna. I kombination med en försämrad a-kassa skulle det göra arbetslösa mer benägna att acceptera jobb med låga löner. Så skulle fler arbeten växa fram på restauranger, i kaféer, i skattesubventionerade rut-företag och i andra serviceyrken där man aldrig kommer kunna betala ut särskilt höga löner.

Men svensk ekonomi kommer inte växa genom att vi äter hamburgare lite oftare, åker elsparkcykel eller med skatteavdrag städar varandras hem.

Vi är fortfarande ett land som är beroende av att exportera skog, malm och energi. Vi är fortfarande ett land som är beroende av nya idéer, ny kunskap, kvalificerade jobb och utbildningar i toppklass.

Daniel Swedin, ledare i Arbetet.