Höga sjuktal och låg pension – arbetarkvinnornas lott

År 2017 arbetade mer än varannan kvinna deltid. Motsvarande siffra var 17 procent hos män. Siffrorna är häpnadsväckande och speglar Sverige i stort.

Det beror inte heller enbart på att kvinnor ofta tar ett större ansvar för familjen. Skälet är också att de i högre utsträckning än män tvingas till deltid eftersom arbetsgivaren inte vill ge dem högre sysselsättningsgrad. I kombination med att kvinnor har lägre löner skapar detta en värre ojämställdhet än många förstår.

Pensionssystemet kanske inte ser kön. Men resultatet av ett ojämställt arbetsliv har lett till att pensionsgapet mellan könen år 2017 låg på 29 procent.

Kvinnor har oftare otrygga anställningar i form av allmän visstid, så kallad AVA. 2016 innebar detta att 15 procent av Sveriges arbetarkvinnor hade en allmän visstidsanställning. Dessa anställningsformer missbrukas inom de yrken Kommunal och Handels organiserar.

I grund och botten handlar det om att arbetsgivaren – genom kortare anställningar – ska slippa ta ansvar. Plötsligt staplas visstidsanställningar på varandra. Resultatet blir att människor, inte minst inom kvinnodominerande branscher, blir sjuka. Enligt Försäkringskassan var sjuktalet ungefär dubbelt så högt för kvinnor som för män år 2017.

Att fler kvinnor än män blir fattigpensionärer är ingen slump. I stället är det resultatet av ett arbetsliv som fortfarande inte är jämställt mellan könen. Pensionssystemet kanske inte ser kön. Men resultatet av ett ojämställt arbetsliv har lett till att pensionsgapet mellan könen år 2017 låg på 29 procent.

– Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst, Frida Bengtsson, ordförande Handelsanställdas förbund avdelning 24, i Arbetet.