Förbjud religiösa symboler i skolor!

Vi kvinnor från islamistiska diktaturer och starkt patriarkala samhällen har upplevt både männens förtryck, hedersförtryck och statens brutala våld i religionens namn. Men i Peshmerga ställde kurdiska och iranska män upp mot tvångsslöjan och hederskulturen och det var ofta männen som visade vägen till våra rättigheter som vi flickor var omedvetna om.

Kampen mot tvångsslöja och för frihet från religiös indoktrinering har varit vår verklighet i våra hemländer och därför är vi förortsfeminister chockade över att könssegregation och hederskulturer välkomnas i namnet av mångkultur här i Sverige. Dessutom sponsras hederskulturers bevarare i olika föreningar och samfund med skattepengar.

De som hävdar att muslimska flickor och kvinnor som bär slöja ”är potentiella terrorister” hör inte hemma i en demokrati, inte heller dem som smutskastar oss som avfärdar slöjan som en ”rättighet” för barn.

Nu är det dags att stoppa religiösa skolor och förbjuda religiösa symboler i skolor, inklusive slöja på barn. Den ”feministiska” regeringen måste våga agera och avskaffa de religiösa friskolorna där barn indoktrineras i tusenåriga patriarkala normer i stället för jämställdhet. För trots otaliga ”modiga” ord och löften har regeringen inte vågat agera.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, debattartikel i Göteborgs-Posten