Hjälp oss att stoppa kriget mot Vättern!

Inte mer än 3 procent av jordens totala mängd vatten är sötvatten. Vi har därför en mängd lagparagrafer och gränsvärden för att skydda det livsviktiga vattnet. EU har gemensamt slagit fast att “Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som sådant”. Och i vattendirektivets artikel 7 står tydligt att medlemsländerna förbundit sig att skydda sina dricksvattentäkter.

Trots detta övar den svenska staten just nu, torsdagen den 31 augusti, krig i en av landets absolut mest värdefulla dricksvattentäkter, Vättern.

Man flyger på låg höjd i åttor över ett område som i sin helhet har flera av de skarpaste miljöskydden som går att få (till exempel Natura 2000) och skjuter mängder av ammunition med skadliga ämnen rakt i hundratusentals människors dricksvatten – som dessutom är hem för åtskilliga hotade arter vi alltså förbundit oss i avtal och lagstiftning att skydda.

I en tid som präglas av flera uppenbara hot mot dricksvatten som torka, översvämningar och krig bör en av Försvarets huvuduppgifter vara att precis som EU slagit fast; skydda och försvara dricksvattnet, inte bidra till ytterligare vattenbrist.

Hjälp oss att stoppa kriget mot Vättern! Kontakta gärna makthavare och kräv förändring. Tipsa journalister att granska hur och varför detta förlegade sätt att öva krig kan fortsätta år efter år. Och hjälp Aktion Vättern att bli en starkare röst genom att tipsa vänner och bekanta att också bli medlemmar. Tillsammans stoppar vi det här.

—Aktionsgruppen Rädda Vättern i ett inlägg på Facebook.