Hela marknadsskolan måste avvecklas

Socialdemokraterna ses som ett parti som alla andra, som lovar runt – och håller tunt. Ett parti som inte förmår bryta strukturer, utan bara gör bästa möjliga nytta utifrån givna förutsättningar.

Det som nu sjösätts av partistyrelsen ska vara ett stort nytt projekt som utgår ifrån hur Sverige ser ut i dag och tar sikte på efter nästa mandatperiod.

Socialdemokratin är traditionellt som bäst när den, djupt rotad i sin idé, tar sig an samhällets problem och hittar gemensamma lösningar – reformer. Tre ben för politikutveckling alltså: Ideologisk kompass, en sann bild av verkligheten och förmågan att utveckla en reformagenda.

Så kan socialdemokratin hitta vägar att pressa tillbaka högern, både den demokratiska och den bruna som kletat sig fast.

Arbetet i partiet är viktigt, att på djupet diskutera utmaningar och reformer. Det var länge sedan det gjordes. Men resultatet är än viktigare. Det som kommer ut ur arbetsgrupperna måste ge verktyg att förändra samhället.

Jag hoppas att partiordförandens tydliga vilja att reformera, med udden riktad mot högerns makt över problemformuleringarna, leder till modiga reformer. För det är vad som krävs för att bryta trenden, både för Sverige och för Socialdemokraterna.

Det räcker inte med småjusteringar i friskolesystemet. Hela marknadsskolan måste avvecklas. Inte heller kan vi nöja oss med sänkt skatt för pensionärer. När roten till orättvisan är jobbskatteavdraget så måste det avskaffas.

På område efter område finns stora reformer att göra. Både för att det är rätt i sak och för att det återupprättar förtroendet för Socialdemokraterna som det parti som både vill och kan omdana samhället.

Veronica Palm, ledare i Folkbladet i Västerbotten.