Arbetarrörelsens behov av Marx

Man få för sig, att Sverigedemokraterna som vill slopa Första maj som helgdag i sin riksdagsmotion rörande den svenska grundlagen, är ett aprilskämt. Men det är allvarligare än så, för när förslaget till varför 1:a maj skall bort från våra helgdagar och ersättas med en svenskhetens dag, låter det så här: “Veterandagen, Engelbrektsdagen eller någon liknande dag med motsvarande koppling till det svenska arvet.”

Först kan vi konstatera att de breda folkrörelserna som växte fram under 1800-talet, enligt Sverigedemokraterna inte tillhör “svenskheten” och det “svenska arvet”. För det andra är det ett konststycke att Sverigedemokraterna inte anser att arbetarrörelsen och dess traditioner ingår i det riktiga “svenska folket”…

Med tanke på partiledaren Jimmie Åkessons syn på vilka som måste assimileras och bli riktiga “svenskar” och då handlar det inte bara om de förtappade invandrarna när Åkesson uttalar sig i tidningen Dagens Samhälle: “Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik.” och han pekar också ut vilka dessa inte riktiga svenskar är och hur de samarbetar mot och undergräver svenskheten i sin “oheliga allians mellan marxister och liberaler.”

Det är hög tid att arbetarrörelsens olika partier och organisationer återvänder till 1970-talets självklarhet. Vid denna tid var det obligatoriskt att innan någon blev medlem i partierna gick igenom studiecirklar, där arbetarrörelsens historia och programutveckling studerades.

Nu blir man medlem efter värvningskampanjer utan att ha läst vare sig partiprogrammet eller satt sig in i arbetarrörelsens historia. Ibland erbjuds man en studiehelg efter en tid och då med fokus på dagsaktuell politik. Utan att ha på fötterna har det visat sig svårt att stå emot både “svenskhetens” entonighet, historierevideringar och den nyliberala tidsandan.

Försvaret av den egna historien är en fråga om ideologisk och politisk överlevnad för den sociala demokratin… då i meningen att vi behöver utveckla tankarna om hur vi arbetar vidare för det gemensamma svenska jämlika samhället mot de som gräver hål i både välfärdssamhället och i våra humana tankar… och nu på allvar ta itu med nyliberalismens ekonomiska politik och individualistiska föreställningsvärld…

Marx’ förmåga att göra kapitalismen genomskinlig och hans förklaringar om hur den fungerar som den gör med sin ekonomiska makt över de som arbetar inom och betjänar dess varuproduktion. Vikten av att beskriva hur dagens klassamhälle ser ut för att kunna föra en rättvis, frihetlig och jämlik politik. En bred klassanalys som både klargör nödvändigheten av en omfördelning av de ekonomiska resurserna och ett erkännande av kulturellt förtryckta grupper.

Stefan S Widqvist, insändare i Värmlands Folkblad.