Gruvbolaget Boliden får bottenbetyg i internationell granskning

Den oberoende schweiziska forskningsstiftelsen Responsible Mining Foundation (RMF) publicerade i dagarna en rapport som granskar 40 av världens största gruvbolag om deras ansvarstagande kring ekonomi, miljö, sociala frågor och ledarskap. I undersökningen ingår ett svenskt gruvbolag, nämligen Boliden, som tidigare utmärkt sig för sin ovilja att ta ansvar för den miljökatastrof de orsakat i Arica i Chile. Det som är slående i RMF:s rapport är att Boliden placerar sig i det absoluta bottenskiktet när det gäller frågor som rör socialt och miljömässigt ansvar…

I sammanfattningen om Boliden framgår att bolaget får låga värden på alla studerade områden. Resultatet beror bland annat på otillräckliga åtaganden, som att förebygga mutor och korruption. Bolaget lyckas inte att säkra hälsosamma arbetsförhållanden och har brister med sin öppenhet. Andra faktorer är bolagets brist på agerande och formella åtagande vad gäller mänskliga rättigheter. Här påpekar RMF dessutom att resultatet för bolagets samtliga sex gruvor är slående svagt…

Allra värst är det när det gäller system för säkerhet kring vatten, hantering av biodiversitet och ekosystem samt klimatpåverkan och energiförbrukning…

Boliden får också kritik för brist på transparens i skattefrågor och lobbyverksamhet. Det sistnämnda för tankarna till den svängdörrspolitik som gäller i Sverige, där gruvbolag har tagit för vana att rekrytera toppolitiker till styrelseposter för att få inflytande i politiken. Något som skadar landets demokrati då överenskommelser sker bakom stängda dörrar och blockerar inflytande från lokala politiker och enskilda riksdagsledamöter i gruvfrågor. Tre tidigare ministrar är styrelseordförande för olika gruvbolag. Näringsministern kommer från ett uppdrag som konsult till SSAB.

Omdömeslösa gruvprojekt som bland annat hotar rennäringen, Vätterns vatten och skånsk jordbruksmark är ett resultat av den här oheliga alliansen, en ordning som andra länder i EU lagstiftat emot.

Ett svenskt gruvföretag får bottenbetyg i en internationell granskning och våra politiker använder sina förtroendeuppdrag för att utan ifrågasättande tillmötesgå gruvindustrins önskningar. På vilket sätt är det då bättre att öppna gruvor i Sverige än någon annanstans?

Anita Ullmann, ordförande nätverket vetoNu, debattartikel i Dagens Arena.