Ge ungdomarna amnesti nu!

Flyktingpolitiken har lagt ansvaret för de asylsökandes framtid på arbetsgivarna. Det är absurt och måste ändras.

De unga ensamkommande afghanska flyktingarna fick en andra chans men villkoren är absurda. Först drabbades de av flyktingbyråkratins senfärdighet. Åren gick och de hann rota sig i Sverige. De hann dessutom att fylla 18 år och skulle plötsligt utvisas till ett land många aldrig hade växt upp i.

Kritiken blev högljudd och regeringen införde den så kallade gymnasielagen. Ungdomarna fick möjlighet att stanna med tillfälliga uppehållstillstånd mot villkoret att de studerade på gymnasiet och sedan skaffade sig ett fast jobb inom sex månader…

Tack och lov finns det eldsjälar som gör enorma insatser för att värna människovärdet runtom i landet. Läs om miljöchefen Margareta Sandström och hennes kollegor på Stora Ensos kartongbruk i Skoghall, som hjälper flyktingungdomar med läxorna. Tusentals frivilliga familjer har öppnat sina hem åt de unga flyktingarna.

När ungdomarna mot alla odds har klarat gymnasieexamen måste de snabbt hitta fast jobb, annars utvisas de. Det är nästintill omöjligt. Väldigt få, oavsett om de är svenskar eller nyanlända, kan i dag räkna med fast anställning direkt efter gymnasiet. Coronapandemin gör det inte enklare.

Kravet på att ha en tillsvidareanställning för att få permanent uppehållstillstånd rimmar illa med att man samtidigt har avreglerat arbetsmarknaden så till den grad att de fasta jobben lyser med sin frånvaro i de flesta branscher. Tyvärr kopplas den svenska flyktingpolitiken numera hårt till arbetsmarknaden vilket skapar oordning. Människor utnyttjas att acceptera ovärdiga villkor. Arbetsgivare pressas när en eventuell anställning är på liv och död för någon som riskerar att utvisas.

Politiken har lagt ansvaret för de asylsökandes framtid på arbetsgivarna. Det är absurt och måste ändras. Asylpolitiken bör göras om i grunden. Under tiden måste de ensamkommande flyktingungdomarna ges amnesti NU.

—Helle Klein, ledare i Dagens Arbete [Ge ungdomarna amnesti nu] och [Fast jobb eller utvisning].