Ge alla pensionärer 27 360 kronor i månaden!

DN:s Johan Croneman skriver en krönika om arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, att denne försvårar arbetskraftsinvandringen, som till exempel den norrländska industrin skriker efter. Städare, vårdbiträden, barnskötare, undersköterskor med flera behövs också i vårt land. Finns inte sjuksköterskor och undersköterskor tar säkert operationer längre tid för läkaren att utföra, eftersom han måste göra även deras arbeten.

Pehrson kanske är missförstådd? Han vill givetvis höja allas löner till minst 27 360 kronor eftersom arbetskraften behövs och ingen ska vara så lågavlönad att det är svårt att leva på sin lön.

Staten kan stödja kommunerna med de pengar de behöver. Även pensionärer som arbetat hela sitt liv med låg lön bör få en bra pension som går att leva på, det vill säga 27 360 kronor, den summa som Pehrson anser är rimlig.

Ingen som arbetar ska behöva leva i ett skuggsamhälle. När nu arbetsmarknadsministern vill förbättra för svenska folket kan han även se till att kommunalskatten blir densamma i alla kommuner och inte högst där servicen är sämst. Det är mer angeläget än att jämka elpriserna över hela Sverige.

Gunilla Alex, Kramfors, insändare i Dagens Nyheter.