Marknadsfundamentalismen normaliserades i Sverige

Sverige är det enda land där ägare av offentligt finansierade skolor får ta ut vinst ur verksamheten. Men hur många vet att vården i Sverige också är unik? I vart fall i Västeuropa. Vi har nämligen ingen etableringskontroll. Lönsamhet, inte vårdbehov, styr svensk vård…

Göran Dahlgren, tidigare chef för socialdepartementet sjukvårdsenhet och nu gästprofessor i Liverpool, säger i DN:

– Det strider mot den behovsstyrning av vården som slås fast i hälso- och sjukvårdslagen och de etiska principer som riksdagen fastställt.

Javisst är det så. I Sverige etablerar sig läkare mest där det finns friska patienter, lönsamma patienter. I min bok Vad ska vi ha samhället till? beskriver jag hur marknadsperspektivet dominerar över medborgarperspektivet i Sverige. Och hur detta är urbota korkat.

Sverige är ett fundamentalistiskt land på många sätt. Dessvärre verkar medborgarna inte fatta hur fundamentalistisk Sverige faktiskt är. Kan det möjligen beror på att Socialdemokraterna aldrig satt ner foten?

Hela idén om “marknadisering” sjösattes när Svenska Arbetsgivarföreningen på 70-talet påbörjade en motkampanj som reaktion på LO:s och Socialdemokraternas införande av löntagarfonder. Som svar inrättade man tankesmedjor, bokförlag och erbjöd gratismaterial till skolor och inrättningar.

Det gick bra för hela det projektet. Kanske till och med för bra också enligt de som startade upp det hela. Fundamentalism var ju inte riktigt meningen, de hade nog tänkt sig mer motstånd. Men det svenska facket – ett av världens starkaste sett till medlemmar – satte aldrig hårt mot hårt. Lika lite som sossarna.

Och så blev marknadsfundamentalismen normaliserad. I Sverige. Utan att de flesta förstått att vi är unika. Lägg till att vi är ett av de få länderna som inte har vare sig arvs- eller förmögenhetsskatt ens på mycket stora arv och förmögenheter.

Birger Schlaugegen blogg.