Gapet mellan rika och fattiga har aldrig varit större

Medan bolagen plundrar planeten för att kunna överproducera saker vi inte behöver finns stora sociala, ekonomiska och ekologiska behov – bostäder, skolor, infrastruktur, hälsovård, miljösanering – som inte tillgodoses, ens i den industrialiserade världen, medan det i större delen av tredje världen saknas elementära avloppssystem, rent vatten, skolor, hälsovård, miljösanering, för att inte tala om sysselsättning.

Efter 300 år av kapitalistisk “utveckling” har gapet mellan rika och fattiga aldrig varit större. Idag får nästan hälften av världens, drygt 3 miljarder människor, klara sig på mindre än 25 kronor om dagen, 80 procent av mänskligheten lever p å under 100 kronor om dagen. Samtidigt förfogar den rikaste procenten över 40 procent av rikedomarna.

De rikaste 10 procenten äger 85 procent av världens samlade tillgångar och den fattigaste halvan äger knappt 1 procent av de globala rikedomarna. Dessa klyftor har bara vidgats med tiden. Säg en gång till var Marx hade fel!

-Richard Smith, ur kapitlet: “Kapitalismens och förstörelsen av livet på jorden.” i boken Ställ om! utgiven av Bokförläggarna Röda Rummet.