Friskolan behöver en naturlig fiende

Inom naturgeografin talar man om invasiva arter. Det är de arter som introduceras till ekosystem, där de i vanliga fall inte hör hemma. Konsekvenserna av invasiva arter i ekosystemen är en stark utbredning på andra arters bekostnad, vilket leder till låg grad av biologisk mångfald och negativa effekter på naturen i stort…

Ett konkret exempel på en invasiv art är den spanska skogssnigeln. Den har inga naturliga motståndare i Sverige, och vid dess införande i svensk natur kunde den därför föröka sig enormt snabbt, då den äter upp andra växter och djur. Detta leder till en låg grad av biologisk mångfald.

I den svenska skoldebatten före införandet av friskolor på 1990-talet pratade politikerna om valfrihet och flera olika sorters skolor, där man främst såg framför sig kooperativ och experimentell pedagogik. Helt enkelt: lite mångfald i skolan. Utifrån det perspektivet verkar ju inte friskolor vara något större hot mot det svenska skolsystemet i sig.

Men sedan kom det allt fler stora aktiebolag som etablerade sig i Sverige. Och likt en invasiv art hotar de den mångfald som förespråkarna såg framför sig. Likt en invasiv art sprider Internationella engelska skolan och Academedia ut sig på den svenska skolmarknaden. Och likt en invasiv art har de inga naturliga motståndare som kan stoppa deras framfart.

Friskolor har inte lett till någon mångfald av skolor och valfriheten börjar mer och mer likna en fasad. Man kan välja bland Designgymnasiet, Framtidsgymnasiet, Procivitas och Eductus. Men alla tillhör ju i slutändan Academedia.

Vi har gått från statligt monopol på svensk skola, till vad som kommer att bli ett oligopol. Monopolet kunde vi åtminstone påverka och kontrollera. Vidare har det lett till utarmning av offentliga medel till den kommunala skolan…

Inför valet 2022 vore det välkommet om något parti blev friskolornas naturliga motståndare.

—Signaturen “Joseph Conrad”, opinionsartikel i Flamman.