För Moderaterna är kulturen något för de rika

När de fria inträdena på museerna en gång infördes var det för att tillgängliggöra vår gemensamma kulturskatt för fler. Att gå på museum skulle inte vara en fråga om ekonomi. Alla skulle kunna gå på statligt museum, oavsett tjocklek på plånboken.

Resultatet lät inte vänta på sig. Besökarna strömmade till, nya grupper besökte våra gemensamt finansierade museer. Människor som tidigare inte hade besökt museerna började komma, titta, bilda sig. Museerna blev mötesplatser för människor från olika samhällsgrupper.

Nationalmuseum hade exempelvis före reformen infördes första gången 2005 ett genomsnitt på 280 000 besökare per år. Efter reformen nästan dubblerades antalet besökare till runt 500 000. En sådan reform är enligt alla mått en succé.

Men det struntar ett parti som Moderaterna i. Moderata regeringar har när de tillträtt som en av de första åtgärderna tagit bort det fria inträdet. Det handlar inte om ekonomi. Det handlar om människosyn.

För barnfamiljer med begränsad ekonomi blir museerna slutna rum när det kostar pengar att gå in. Det blir det även för bland annat funktionsnedsatta och andra med små marginaler i sin ekonomi.

Gratis inträde på statliga museer är en fråga om rättvisa. Alla är med och finansierar dem. Den funktionsnedsatta individen som inte har råd med en inträdesbiljett betalar för museerna när hen handlar i butik och betalar matmoms. Det vill säga statlig skatt.

Den fattiga barnfamiljen också. Men med entréavgifterna har de inte möjlighet att besöka de institutioner vars verksamheter de finansierar via skatt.

Den fria entrén är en post på marginalen i statsbudgeten. Men den säger så oerhört mycket om människosyn och prioriteringar. För Moderaterna har det varit ett rött skynke. Moderata regeringar har när de tillträtt som en av de första åtgärderna tagit bort det fria inträdet. Det handlar inte om ekonomi. Det handlar om människosyn.

Det bildningsideal som bor i gratis inträde är en viktig signal om att kulturen är till för alla…

Det fria inträdet, oavsett om det är en region eller stat som erbjuder medborgarna det, är ett besked om att bildning inte ska vara en fråga om ekonomi, om att det ska vara något som bara den som har råd kan köpa sig…

För Moderaterna är kulturen något för rika och de redan bildade. Inte en plats för folkbildning för alla.

Jenny Wennberg, ledare i Dala-Demokraten.