Folkmordet i USA upphöjdes till ett ädelt korståg

Vår nation föddes i folkmord när den anammade läran att den ursprungliga amerikanen, indianen, var en underlägsen ras. Redan innan det fanns ett stort antal negrer på våra stränder, hade ärret av rashat redan vanställt det koloniala samhället.

Från sextonde århundradet och framåt flödade blod i strider om rasmässig överhöghet. Vi är kanske den enda nationen som försökte utplåna sin urbefolkning inom ramen för nationell politik. Dessutom upphöjde vi den tragiska upplevelsen till ett ädelt korståg.

I själva verket har vi inte ens i dag tillåtit oss själva att förkasta eller känna ånger över denna skamliga episod. Vår litteratur, våra filmer, vårt drama, vår folklore upphöjer den.

Martin Luther King Jr i sin bok Why we can’t wait, sidan 120.