Följ Greta – och ställ krav på beslutsfattarna!

Greta har uppmanat facket och arbetstagarna att stötta hennes strejk för klimatet för att få med alla – eftersom det angår alla. Den omläggning i livsstil och tekniska innovationer som krävs kommer att påverka varenda en. Det handlar verkligen inte bara om plastpåsars vara eller inte vara, utan om tillgång till mat, färdmedel och hur vi lever våra liv, firar vår semester.

Och den som står längst ned i hierarkin kommer att drabbas hårdast om vi inte lyckas. Så är det alltid och på den platsen hittar vi förstås den vanliga hederliga arbetaren.

Därför tycker jag det vore coolt om byggnadsarbetare strömmade till och med buller och bång tog plats på Mynttorget i Stockholm på uppmaning från denna modiga tjej, den sista fredagen i september. På så vis kan vi tillsammans snabba på omställningen på dagens byggarbetsplatser och ställa krav på våra beslutsfattare att agera och agera tufft.

Att våga förändring och på så vis bli ett föregångsland som visar riktningen för andra, är vägen till framgång. Och kom igen nu, så svårt är det inte om vi gör det tillsammans.

Det är, som någon sagt före mig, ett litet steg för den enskilda människan men ett enormt kliv för mänskligheten.

-Isabella Iverus, ledarblogg i Byggnadsarbetaren