Var det detta vi röstade på?

Den gyllene regeln “från var och en efter bärkraft, till var och en efter behov” har inte bara mist sin glans. Den har helt bleknat bort och försvunnit.

Egoism och girighet frodas. Klyftorna ökar och fattigdomen breder ut sig.

Under krigsåren och efterkrigsåren kunde fattiga få ett mål mat hos slumsystrarna på Strömgatan i Kalmar. Även skor och kläder delades ut till behövande.

I dag delar Stadsmissionen ut matkassar till bortåt hundra familjer. Det är ett stort kliv bakåt. Allt som byggdes upp under 1900-talet rivs ner. Snart har vi återinfört herrskap och tjänstefolk-epoken.

Men – all makt utgår från folket! Det var så här vi röstade, så håll till godo. Kanske blir vi klokare till nästa val.

-Inga-Lisa, insändare i Östra Småland