Flottningen är värd en pånyttfödelse!

Flottningen var ett utmärkt sätt att få ned virket från skogarna till mottagarna vid kusten.

Jag har aldrig riktigt förstått varför den upphörde. En naiv önskan att modernisera och förakt för det som var gammalt och beprövat? Ersättningen blev ju landsvägstransporter av virke, med luftföroreningar, vägslitage och olycksfallsrisker. Ingen kan väl se det som ett framsteg. Flottningen var miljövänlig långt innan det ordet fanns, och den gav arbete åt många i glesbygderna.

Visst förekom missöden som brötbildning och sjunkstockar, men det var problem som gick att lösa.

När jag i dag ser en lastbil med släp lastad med virke rulla söderut känner jag ett starkt obehag. Och än värre är det att se dem återvända tomma. Transportörer utan transport. Luftföroreningar utan befordran av gods…

Flottningen är värd en pånyttfödelse!

-Jan Nyberg, insändare i Länstidningen Jämtland