Bostäder har blivit en handelsvara för “risk”-kapitalister

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 slår fast att en bostad är just en mänsklig och social rättighet. Helt enkelt en förutsättning för ett anständigt liv…

Bostäderna har blivit en handelsvara för globala riskkapitalbolag. Amerikanska jätten Blackstone utnyttjade finanskrisen 2008 och köpte 50 000 fastigheter billigt efter att lånemarknaden kraschade. Staten tog bankernas parti, inte låntagarnas…

Sedan 2014 finns Blackstone även i Sverige. Bolaget är numera största privata fastighetsägaren i svenska förorter efter stora uppköp, bland annat efter övertagandet av 21 000 lägenheter i Stockholmsregionen.

Affärsmodellen är enkel. De gör kosmetiska renoveringar som höjer hyran och värdet kraftigt. För hyresgäster med små marginaler kan det bli en “renovräkning”, de har inte råd att bo kvar utan måste flytta någon annanstans.

För de vinstmaximerande riskkapitalbolagen är människorna oväsentliga, det är fastigheterna som är hårdvalutan…

I Stockholm har 50 000 allmännyttiga lägenheter sålts ut på tio år. Hur länge ska riskkapitalbolagen få fortsätta härja fritt i huvudstaden? Det borde vara slut på “business as usual”, som skapar alldeles för många förlorare och som ökar bolagens rikedom ännu mer. Det borde även blågröna politiker inse.

-Peter Franke, ledare i Arbetet