Fel att skicka svenskt specialförband till Mali

 Sedan 2012 pågår en form av inbördeskrig i Mali i Västafrika. I april 2013 beslöt FN att sätta upp en multinationell styrka, Minusma, med uppgift att stabilisera området. I dag deltar 60 länder med sammanlagt 15 200 personer varav 13 290 militär personal, 1920 poliser och civila. Alla nordiska länder finns representerade.

Samtidigt med FN-insatsen skickade franska militären en styrka till Mali. Året därpå startade Frankrike operation Barkhane tillsammans med fem forna kolonier för att bekämpa terroristerna.

Mali var tidigare en fransk koloni och dess befolkning välkomnade nu fransmännen. Det har gått närmare åtta år och Barkhane har ökat till 5.000 man, men antalet terrorister har inte minskat, snarare tvärtom. Missnöjet är stort hos både den maliska och franska befolkningen som vill att de franska soldaterna åker hem.

I stället för att retirera har Frankrike vänt sig till andra länder för att ingå i en multinationell specialstyrka, Task Force Takuba, som är kopplad till Barkhane. Många var tillfrågade, men bara Sverige, Estland och Tjeckien antog utmaningen, vilket bland annat nyligen framgick i SR-programmet “Konflikt”.

Frankrike bidrar med cirka 250 man. Sverige har nyligen skickat ett specialförband med helikoptrar och 150 soldater, som kan utökas till 250. Estland deltar med 40 man och Tjeckien med 30. Norge har tackat nej till att delta. Uppdraget är att under franskt befäl bekämpa väpnade terroristgrupper och kriminella med våld så kallat fredsframtvingande insatser. Task Force Takuba och Barkhane har inga FN-mandat…

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) motiverar beslutet att skicka specialförband till Mali med att det är en nödvändig insats för att bidra till den balans som krävs i förhållande till att FN:s multinationella operation Minusma ska kunna fungera. Han anser också att deltagandet i Frankrikes krig mot terroristerna i Mali ska göra inte bara regionen utan Europa och Sverige tryggare.

Vi anser inte att Sverige ska delta med specialförband i ett nykolonialt krig samtidigt som försvarsmakten minskar sitt deltagande i FN-insatsen Minusma.

Ingela Mårtensson och My Leffler, insändare i Dagens Nyheter.