EU:s djurtransporter orsakar stort lidande

Varje år transporternas drygt en och en halv miljard levande djur inom EU:s gränser eller till tredje land där de ska slaktas. Miljontals djur färdas långt med usla transporter. Vi har fått vittnesmål från veterinärer som berättar om båttransporter där djuren vadar i avföring, stressade av höga buller från motorerna, försvagade av brist på mat och vatten eller svårigheter att stå upprätt på grund av golv som inte är anpassade för djurens ben och tyngd.

Man behöver knappast vara hjärnforskare för att förstå vilken utsatt situation det är. Djuren har då inte tillgång till mat och vatten och väntan kan bli lång. Min väninna berättade hur hon vittnat när en flock nötkreatur släpptes ut från en transport i tredje land efter resa från EU. Det var en bra bit över 40 grader, djuren var utmattade och erbjöds inget skydd mot värmen. De dog av värmeslag.  För mig är det självklart att dessa transporter måste stoppas och att våra medlemsländer måste sluta blunda för detta lidande.

I veckan röstade vi om Europaparlamentets rekommendationer för djurtransporter. För det första föreslog jag och mina djurvänliga kollegor en maximal tidsgräns på åtta timmar för transport av tamdjur. För sjöfartstransporter av djur föreslog vi en tidsgräns på 24 timmar. Vi lyckades inte få med Europaparlamentet på allt detta. Vi fick dock till skrivningar om att åtta timmar bör vara gränsen, dock inte för sjötransporter…

Det var en besvikelse att vi inte fick med oss majoriteten på våra starkare krav och jag tänkte ännu en gång på den cynism systemet skapat hos många, som normalt sätt skulle betraktas som civiliserade människor…

I framtiden kommer vi behöva gå från en industriell djuruppfödning, till en mer heterogen och också ekologisk djuruppfödning i mindre skala, med lokala slaktmöjligheter. Det är bra för djuren, för människors hälsa men även för klimatet.

Jytte Guteland, krönika i Fempers (tidigare Feministiskt Perspektiv).