Ett vänsterparti måste vara systemkritiskt

Enligt valundersökningen var det 13 procent av dem som 2018 röstade på Vänsterpartiet som denna gånga röstade på Miljöpartiet. En del gjorde det för att helt enkelt hålla MP kvar i riksdagen (sådana kampanjer förekom till exempel på nätet). Andra gjorde det kanske för att de var missnöjda med en förändrad betoning av klimatpolitiken från Vänsterpartiets ledning.

Men hela 22 procent som röstade på Vänsterpartiet i förra valet röstade denna gång på S0cialdemokraterna. Det är inte helt lätt att ta in för någon som i likhet med mig uppfattat att socialdemokratin på många sätt gått åt höger. Det är alltså en ännu viktigare sak att fundera över för oss som hoppades på framgång för Vänsterpartiet…

När det gäller Vänsterpartiet så är ju inte bilden entydig. Partiet har under flera år haft en mycket stor medlemstillströmning och den fortsatte även efter valet. Det är fler medlemmar nu än på flera decennier. I flera städer och regioner går också partiet fram starkt röstmässigt. Det är utanför städerna som Vänsterpartiet backar, vilket ger ett försämrat resultat i riksdagsvalet..

Ett vänsterparti måste vara systemkritiskt och inte ducka för frågor om socialismen. Det betyder inte att frågan om vad begreppet socialism står för idag är enkel. Jag har skrivit om den saken många gånger. Men utan en vision om ett samhälle som är något annat än det kapitalistiska så blir vi bara ett nytt socialdemokratiskt parti. Alltså ett parti som visserligen har skrivningar om detta i sitt program men aldrig lyfter fram visionen eller låter den prägla de krav som reses…

Ett ekologiskt socialistiskt parti måste våga säga att även en rättvis klimatomställning kommer innebära stora livsförändringar vad gäller vår konsumtion, vårt resande och annat…

Ett socialistiskt parti som vill åstadkomma en stor demokratisering av hela samhället måste också hela tiden präglas av tanken på att det är de många som ska med och som är nödvändiga för förändring…

Att genomföra en valkampanj som ibland liknade ett presidentval där partiledaren Nooshi Dadgostar fördes fram på kepsar, t-shirts, affischer och andra bilder tycker jag står i motsättning till en socialistisk folkrörelseinriktning. Även om det skulle vara så att Vänsterpartiet tjänade på det upplägget så tror jag att det är felaktigt ur det längre perspektivet.

Anders Fraurud, på egna bloggen Pepprat RödGrönt.