Ett katastrofalt valresultat för Macron

Den välkände franske ekonomen Thomas Piketty rekommenderade tidigt och förutseende en ny politisk vänsterstrategi. Dess partier, den lilla resten av förortskommunismen och de gröna, måste samarbeta och bilda gemensam valallians. Det är den enda modellen för att utmana den franska borgerligheten, alltmer fixerad vid deportation av stora invandrargrupper, repression mot socialt missnöje och ignorans inför vår tids avgörande fråga, klimatet.

Parlamentsvalet i går bekräftade tesen. Vänstern var i allt väsentligt enad i en valallians. Det numera högerliberala parti Emmanuel Macron skapat åt sig själv förlorade med mycket stor marginal sin majoritet i parlamentsvalet.

Macron anpassade sitt budskap under sin sporadiska valkampanj till högerextremistiska Nationell Samling och valde ut Nupes, den vänsterekologiska alliansen, till huvudfiende. Resultatet blev katastrofalt för presidenten. Marine Le Pens parti blev starkare än någonsin. Nupes bildar den överlägset största oppositionsgruppen. Mer än hälften av de röstberättigade avstod från valet.

I allt större utsträckning rekryterar vänster-ekologerna högutbildade och urbana väljare En av de internationellt ledande samhällsforskarna, Michel Wiewiorka, kallar i en liten skrift Macrons politik för “centerextremism” och “centerpopulism”. Den politiska och kulturella högern ska bortdefinieras. Det finns endast “en väg” och den ska skapas av teknokratin inom stat och näringsliv. Styrelseformen måste vara hierarkisk. Därför har Macron avbrutit alla traditionella relationer med fackföreningsrörelse och andra delar av det civila samhället.

Nupes, ännu en något bräcklig konstruktion, bygger i princip hela sin politik på ekologisk omställning och att den ska förenas med social rättvisa. Valprogrammet är digert, från det lokala till det globala perspektivet. Förortskommunisterna frontar något, de vill som högern bygga ännu mer kärnkraft i Frankrike.

Den nya valalliansen bekräftar delvis en ytterligare tes från Piketty: i allt större utsträckning rekryterar vänster-ekologerna högutbildade och urbana väljare. Arbetarklassen, eller arbetarklasserna, föredrar högerextremism eller att inte rösta. Mönstret är långt ifrån entydigt. Nupes har lyckats mobilisera i de fattiga, annars övergivna, förorterna. Särskilt bland de många unga. En central uppgift för Nupes är att bygga allianser med facket och det civila samhället, båda helt försummade under Macron-styret.

Olle Svenning, kulturartikel i Aftonbladet.