Ett intensivt letande efter fel på människor

Att stå långt från arbetsmarknaden är ett uttryck som blivit riktigt poppis i medierna under senare år. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att sådana här uttryck är skapade för att påverka folket. Hade det här uttrycket spridits i media under 1980-talets fulla sysselsättning då praktiskt taget alla som kunde stå på benen hade ett jobb att gå till, hade nog ingen förstått vad som menats.

Nej, Mikael Sjöberg, dagens långtidsarbetslöshet beror på något helt annat än folks ålder eller funktionshinder, som också blivit ett poppis begrepp…

Arbetsförmedlingens sätt att lösa problematiken har hittills varit ett intensivt letande efter fel på människor. På med en felkod och sedan har man fixat en passande förklaringsmodell. Nej Sjöberg, situationen är skapad genom politik! En politik som har haft sin verkan på arbetarklassen i över ett kvartssekel.

– Krister Lilja, Sala i Dala-Demokraten