100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1

Dagen socialistiska och genuint röd-gröna vänster har all anledning att med stort allvar studera Rosa Luxemburgs verk och gärning. Hennes försvar av marxismen och socialdemokratins väsen, hennes strid mot militarism … Läs mer “100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1”

Read more