Ett dråpslag om integrationen

Sveriges asylpolitik blir ett dråpslag mot integrationen om de förslag som nu förhandlas inom den parlamentariska kommittén om migrationspolitiken förverkligas.

Förslagen är inte färdiga än, men det som diskuteras är en lång önskelista från höger. Den föga originella grundidén är att göra livet mer jävligt för dem som redan är här i syfte att avskräcka och försvåra för andra att söka asyl…

Uppenbarligen är Socialdemokraterna redo att gå Moderaterna långt till mötes i syfte att återupprätta den gamla järnaxeln. Därigenom vill de neutralisera asylfrågan och slå undan benen för Sverigedemokraterna.

Alla uppehållstillstånd, kvotflyktingar undantagna, ska nu vara tillfälliga…

För att raska på utvisningarna ska förvarsplatserna byggas ut, men dessutom vill kommittén använda elektroniska fotbojor på personer som ska utvisas.
Utredningen om hur man ska hantera utlänningar som anses utgöra ett säkerhetshot ansåg nyligen att “det inte skulle vara godtagbart med en så ingående övervakning ens av utlänningar som har utvisats för att de utgör ett allvarligt säkerhetshot”.

Men kommittén vill bekymmerslöst sätta fotboja på folk som varken begått brott eller utgör något hot. Det är en oerhörd integritetskränkning. Blir du inlagd på sjukhus? Vilken sorts klubbar går du på? Vem besöker du? Staten vet…

Kommittén medger i sak i sitt utkast till konsekvensanalys att de tillfälliga tillstånden och försörjningskraven riskerar att bli destruktiva. Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Röda Korset har redan varnat för att de leder till att det blir svårare för flyktingar att etableras sig på arbetsmarknaden. Hetsen att skaffa sig ett arbete leder till att folk väljer bort utbildning och validering…

Vägen till medborgarskap blir också längre och kommittén bedömer att “integrationen i samhällslivet kan därmed försvåras av en ordning med tidsbegränsade uppehållstillstånd och krav för permanent uppehållstillstånd.”

Kraven slår extra hårt mot kvinnor, som ofta har sämre försörjningsmöjligheter, och mot barn, som riskerar att få växa upp i åratal av osäkerhet.

—Petter Larsson, Aftonbladet Kultur.