Erdogan gör kanske allvar av sitt hot att inte släppa in Sverige i Nato

För några år sen orsakade frågan om den turkiske självhärskaren och eventuell getknu**ning emellertid en diplomatisk kris mellan Tyskland och Turkiet. En tyskturkisk satiriker tog sig orådet före att beskriva Erdogan som… just det, getknu**are. Eller möjligen fårknu**are. Jag är lite osäker på den punkten …

Observera än en gång att det inte är jag som kallar Erdogan för vare sig getknu**are eller fårknu**are. Dylik förolämpning har således alls icke framförts i interimsregeringsorganet Aftonbladet. Här skulle vi aldrig komma på tanken att kalla Erdogan för getknu**are. Eller ens fårknu**are.

SVT:s satirprogram Svenska nyheter släppte fram den svensk-kurdiske skämtaren Kadir Meral. Han påstod ingalunda att Erdogan är vare sig get- eller fårknu**are. Han var betydligt mer hovsam, skojade bara med den definitivt mindre trovärdiga anklagelsen att metanläckaget i Östersjön hade sitt ursprung i ett grandiost fisande från den skämtkänslige turkiske härskaren.

Ur den nuvarande turkiska regimens synvinkel är det dock otänkbart att politiska skämt kan släppas fram i statstelevision utan den egna regeringens godkännande. Skämt om Erdogan i turkisk statstelevision skulle självklart leda till tortyr och fängelse för såväl TV-chefer som skämtare.

Lika svårt att förstå för den turkiska regimen är att det jag här skriver i interimsregeringsorganet Aftonbladet inte har förhandsgranskats och godkänts av regeringen. Observera dock att jag inte någonstans i texten beskrivit Erdogan som vare sig get- eller fårknu**are.

Den rådande diplomatiska krisen mellan Sverige och Turkiet uppstod i ett särskilt känsligt läge. Just nu sitter svenska förhandlare i Ankara för att försöka hantera Erdogans krav på Natomedlemskap mot utlämnande av 73 politiska flyktingar i Sverige, i huvudsak kurder, det vill säga terrorister enligt Erdogans synsätt. Och i det läget släpper den svenska regeringen fram en kurd, det vill säga terrorist, i statstelevisionens skämtprogram! Vilket måste ses som en oerhört arrogant förolämpning.

Det goda med saken är att den lättkränkte Erdogan nu kanske gör allvar av sitt hot att inte släppa in Sverige i Nato så att vi dessutom slipper sälja politiska flyktingar till lagom turkisk tortyr och fängelse…

För övrigt anser jag att …om de stackars svenska Natoförhandlarna i Ankara finner läget alltför svettigt kan de alltid trösta turkarna med att vår blåbruna regering som snart tillträder kommer att vara mer villiga att sälja när det gäller politiska flyktingar.

Jan Gulliou, kolumn i Aftonbladet.