En kvinnas plats är i revolutionen

Rubriken är mycket mer än ett slagord. Det är ett belagt faktum. Sociala uppror har större chans att bli framgångsrika om det kvinnliga deltagandet är högt. Forskare har räknat på det här.

Upproret i Sudan har kallats för kvinnornas revolution, då kvinnor utgjorde en så stor del av demonstranterna och dessutom ofta stod i frontlinjen. Kanske var det kvinnliga deltagandet också en av faktorerna som gjorde upproret framgångsrikt.

I alla fall om man frågar Erica Chenowitz, forskaren som studerat 338 motståndskamper, världen över, mellan åren 1945 och 2014, och samlat dem i en databas.

Det hon har upptäckt är att det finns ett starkt samband mellan kvinnors deltagande i frontlinjerna och framgångsrika motståndskamper. En liknande effekt finns för kamper som också innefattar jämställdhetsidéer – de är mer benägna att lyckas än kamper utan sådana uttalade tankar.

Det kvinnliga deltagandet har också, enligt Erica Chenowitz forskning, inverkan på sannolikheten att ett lands väpnade styrkor slutar att samarbeta med regimen, och detta är något som ofta är avgörande.

Att vapenmakten slutar lyda order om repression mot massrörelser brukar vara en starkt bidragande orsak till att uppror lyckas. Erica Chenowitz visar att i stora uppror, har synligt och högt kvinnligt deltagande ett samband med att säkerhetsstyrkor skiftar lojalitet – från regimen, till rörelsen.

—Annie Hellquist. Ledare i Arbetaren.