Elprisstödet som nu föreslås är både orimligt och ologiskt

Regeringen och Sverigedemokraterna när en våt dröm om kärnkraft som de basunerar ut dagligen. Det kan man tycka vad man vill om men det kommer inte att sänka elpriserna i närtid.

Elprisstödet som nu föreslås är både orimligt och ologiskt. Hela 55 miljarder kronor ska betalas ut till hushåll och företag för förra vinterns höga elpriser. Detta utifrån en rekommendation från EU att stater bör stödja de hushåll som pressas av höga elräkningar. Men förslaget kommer inte att stödja alla hushåll som pressas av höga elräkningar…

Hela elfrågan har dock en djupare dimension som gäller själva konstruktionen av elprismarknaden. Fast få partier vill tala om det. Varför vill ingen prata om att vi producerar mer el än vi gör av med?!

Sammantaget under ett år har Sverige god tillgång till el. Sverige var Europas största exportör av el under första halvåret förra året. Kostnaden för att producera el i Sverige ligger på ungefär samma nivå hela tiden. Den har alltså inte ökat.

Varför har då elpriserna skenat? Jo, det är effekten av en dysfunktionell elmarknad som ser till att vi fått svajiga med ofta skyhöga elpriser. När elmarknaden får styra så är det Tyskland som bestämmer vårt elpris i Sverige. Så blir resultatet av att låta marknaden ta över samhällskritiska verksamheter, och det fungerar inte. Det har vi sett under lång tid. Dagliga exempel kan vi se inom sjukvården, skolväsendet och inte minst järnvägen.

Det finns nämligen ett förslag som skulle sänka och stabilisera svenska konsumenters pris på el och samtidigt korrigera några av problemen med elprismarknaden. Och det är att införa Sverigepriser på el enligt den så kallade Bekenmodellen.

Den innebär att införa separata priser på den el vi konsumerar inhemskt och den vi exporterar. Det kommer att stabilisera de svenska elpriserna på den nivå de bör befinna sig sett till produktionskostnader, runt 40 öre per kilowattimme, utan att påverka vår möjlighet att fortsätta exportera fossilfri el till kontinenten.

Vänsterpartiet lade fram förslaget om Sverigepriser redan i somras. Att bara komma med olika elprisstöd löser inte det grundläggande problemet. Det är som att bara försöka lindra symptomen när man är sjuk fast det finns ett botemedel. Politikens ansvar är att se till att ingen betalar mer än nödvändigt för elen.

Kajsa Fredholm, ledarkrönika i Dala-Demokraten.