Elbilen är ingen slutgiltig lösning på klimatkrisen

Elbilen är ingen slutgiltig lösning på klimatkrisen Jag har läst H.C. Andersens saga om kejsarens nya kläder och känner mig som det lilla barnet som utropade att kejsaren var naken eftersom hans nya kläder inte fanns.

I vårt land, och på många andra håll, kallar medierna och politikerna elbilarna för fossilfria. Biltillverkarna hakar på för att slippa arbeta med hårda myndighetskrav på avgasrening. Av världens elproduktion är cirka 25 procent förnyelsebar. Den el som elbilarna använder minskar vår export av förnyelsebar energi till Finland, baltstaterna, Polen, Tyskland och Danmark i motsvarande grad.

När våra vindkraftverk står stilla i februarikölden får vi lov att köpa kolkondensel därifrån, eller köra egen oljekondensel i Karlshamn och/eller Stenungsund. Dessa verk har cirka 40 procent verkningsgrad och därtill kommer överföringsförluster.

Det är alltså ingen större klimatmässig skillnad på om bilen körs på fossilt bränsle eller el som orsakar ökad fossileldning i omvärlden eller här. Det som är fel är att elbilen betraktas som “den slutgiltiga lösningen” och subventioneras med skattemedel. Även laddinfrastruktur subventioneras kraftigt. De som vill köra en häftig elbil bör betala den själv…

I sagan sa bedragarna att den som inte kunde se kejsarens nya kläder var dum eller olämplig för sitt ämbete. Därför höll alla de stadsanställda och de väletablerade medborgarna med bedragarna om hur vackert det osynliga tyget var. Likheterna med elbilspolitiken är slående. Enkla fakta som här redovisas, undanhålls allmänheten av dumhet eller listig strategi.

Jag stannade vid McDonald’s i Kristinehamn i söndags. Där finns en delvis färdigställd laddstation som redan har 3,7 MW stämplad effekt. Den effekten måste finnas tillgänglig, närhelst folk vill ladda. Då är det inte konstigt att det saknas eleffekt för nya industrier och annan verksamhet som hindras att etablera sig i Syd- och Mellansverige.

Att driva saker med el blir förnyelsebart den dag andelen förnyelsebar elproduktion närmar sig 100 procent i världen…

Christer Abrahamsson, Sävsjö, insändare i Dagens Nyheter.