Ekonomerna sviker i frågan om klimatet

Av 77 000 publicerade vetenskapliga ekonomiartiklar handlade 57 om klimatkrisen, alltså mindre än en promille.

Det har två internationellt framstående ekonomer kommit fram till genom att gå igenom de artiklar som publicerats i nio stora vetenskapliga tidskrifter inom ekonomi.

“Ekonomerna sviker den mänskliga civilisationen”, kommenterar de två, Andrew Oswald och Nicholas Stern. Vi vet att vi måste minska våra utsläpp med minst 40 procent på ett par decennier, för detta behövs kraftfulla ekonomiska styrmedel.

Övergången till fossilfritt kräver också stora strukturomvandlingar, där ekonomer skulle vara till hjälp. Hur undviker man till exempel massarbetslöshet i Polen när landet måste avveckla sina kolgruvor?

Att de akademiska ekonomerna lämnar walkover i ett av de allra största hoten mot världsekonomin är inte bara sorgligt. Det är skandal! Att inte ta klimatkrisen på allvar blir i längden betydligt dyrare än att ta itu med omställningen nu. Så upp med er på banan, ekonomer!

-Anika Agebjörn, insändare i Östra Småland