Ekologisk hållbarhet ifrågasätter kapitalismen

Sanningen är att det ännu inte finns något trovärdigt samhälleligt rättvist och ekologiskt hållbart scenario med oavbrutet stigande inkomster för en värld med 9 miljarder invånare.

I detta sammanhang är förenklade antagande om att kapitalismens benägenhet för effektivitet ska göra det möjligt att stabilisera klimatet eller skydda oss mot resursknapphet inget annat än bedrägliga.

De som förespråkar frikoppling som en väg utväg ur tillväxtens dilemma måste ta en närmare titt på historiska dat – och på tillväxtens grundläggande matematik.

Resurseffektivitet, förnybar energi och reducerad resursförbrukning spelar alla en viktig roll för att säkra den ekonomiska verksamhetens hållbarhet. Men analysen i det hör kapitlet tyder på att det är rena fantasier att anta att “djupa” ingrepp i resursförbrukningen kan åstadkommas utan att ifrågasätta marknadsekonomins struktur.

-Tim Jackson, i boken Välfärd utan tillväxt, Ordfront 2011