Ebba Busch Thor tar över SD:s retorik

Extremhögern har alltid förfäktat den falska bilden av att det oavsett landområde bara finns ett enhetligt folk.

Och de som inte tillhör detta enhetliga folk ska ses som fiender som ska motarbetas och fråntas sina rättigheter, som HBTQ-personer, feminister och ganska snart också miljöpartister, socialliberaler, och i förlängningen fackföreningar, muslimer – eller judar.

Den homogena samhällskroppen är slutmålet för den retorik som SD driver sedan länge enligt gammalt högerextremt mönster, och det är oroväckande att inse att Ebba Busch Thor nu också vill höja detta till en kristdemokratisk ståndpunkt.

Här vandrar Ebba Busch Thor på ett sluttande plan bort från demokratin och rakt in i famnen på ren högerextrem korporativism.

Det Ebba Busch Thor gör när hon tar över SD:s retorik om ett homogent folk är att angripa demokratins grundläggande förutsättningar, de olika idéer som i en fungerande demokrati bryts mot varandra i debatt och samtal.

Klart är också att Ebba Busch Thor nu är helt klar med Alliansens död. Hon har uppenbart siktet inställt på en konservativ regering med Sverigedemokraterna KD och Moderaterna som fundament.

-Martin Klepke, ledare i LO-tidningen