Dubbelmoral när Ryssland bojkottas men inte Israel

Jag är en av dom som förfärats över Israels massiva flyganfall mot och invasion av Gaza. Förfärats över dödandet, förstörelsen, det mänskliga lidandet, den inhumana retoriken, och även den svenska politiska och mediala elitens ovilja att ta avstånd från Israels agerande.

För mig som tror på fred och rättvisa har det aldrig verkat rätt att Israel ”besvarar” de hemskheter som palestinska grupper gjorde mot israeler den 7 oktober med långt mer omfattande hemskheter tillbaka.

När jag och andra kommuninvånare bett Karlstads kommun att visa solidaritet med den palestinska civilbefolkningen – komma och vara med på en fredsmanifestation, hålla ett tal eller uttala sig i media – då har vi fått svar som ”visst är det hemskt det som händer där, men vi kan inget göra”, och ”vi jobbar bara med kommunpolitik och inte med internationella frågor”.

När det gäller Rysslands invasion av Ukraina har kommunen varit med och ordnat manifestationer till stöd för det ukrainska folket, och många ledande kommunpolitiker har offentligt fördömt Rysslands agerande. Och varje måndag hissar kommunen den ukrainska flaggan som en symbolisk solidaritetshandling.

Dubbelmoralen är, i mitt tycke, slående…

Dagen efter att Ryssland invaderade Ukraina uteslöts de ur Eurovision Song Contest (ESC). Det Europeiska TV-förbundet EBU, som anordnar ESC, menade att Rysslands agerande inte var förenligt med tävlingens värdegrund. I januari 2024, tre månader efter Israels invasion av Gaza, meddelade EBU att Israel inte kommer att uteslutas ur årets ESC, och att EBU inte tar ställning i politiska frågor!

Uteslutning är ett sätt att signalera att något den uteslutna parten gör är fel. När EBU låter Israel delta signalerar de att Israel inte gör något fel. ESC blir då en legitimerande plattform för Israel, där deltagande blir ett godkännande av landets agerande…

Allt detta trots att: – Israel från 7 oktober till dags dato dödat mer än 14,000 barn i Gaza.

– Israel svälter Gazas mer än två miljoner av Israel instängda invånare.

– Israel genom att avsiktligt förstöra Gazas civila infrastruktur gjort området obeboeligt.

– den av FN skapade internationella domstolen, ICJ, i ett interimsutlåtande sagt att det föreligger stor risk att det som Israel just nu gör i Gaza konstituerar det värsta krigsbrottet av alla; folkmord.

-Andrew Arendt Wegerif, Molkom, debattartikel i Värmlands Folkblad

Läs mer https://www.vf.se/2024/03/02/dubbelmoral-nar-karlstad-kommun-inte-visar-solidaritet-med-palestinierna-a02d4/