Det behövs en starkare kontroll över hur partierna finansieras

Augusti 2022: TV4:s granskande program Kalla fakta avslöjade hur alla riksdagspartier utom tre gav tips på hur anonyma bidragsgivare kunde gå runt lagen om kravet på transparens för partibidrag för att skänka pengar anonymt.

Tipset om att använda sig av en bulvan var populärt hos partierna, andra tips var att använda sig av familjemedlemmar för att sprida ut summan eller skriva upp sig på en mängd abonnemang med partilotter för att komma upp i summan man tänkt…

Alla utom Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gav förslag på hur bidragsgivarna kunde ge pengar utan att bli offentlig. Den socialdemokratiska ekonomichefen fick sparken efter avslöjandet, detsamma gällde Liberalernas ansvariga för strategiskt ledningsstöd som lämnade sin tjänst.

Men Gunnar Strömmer, som var den för Moderaternas räkning som tipsade om olika sätt att kunna kringgå lagen genom både lotteri- och familjemetoden, fick inte sparken – han blev justitieminister i stället.

Vad som är uppenbart är hur den antikorruptionslag, som skärptes så sent som 2018, inte gör sitt jobb. Reglerna säger att alla bidrag strax över 24 000 ska redovisas, men inte ens partierna som röstat igenom lagen håller sig till den…

Lex Strömmer-utredningen ska se över dagens regler, om insamlingsorganisationers bidrag ska redovisas och även, vilket är intressant, om det finns ett behov av att införa ett så kallat “lobbyregister”.

S-föreningen Reformisterna startade så sent som i april hemsidan Lobbykollen.se, vilket helt enkelt är ett sida som registrerar regeringens förehavanden med olika lobbyverksamheter, i väntan på att ett nationellt dito.

Men i ärlighetens namn, vad tänker Gunnar Strömmer att den tillsatta kommittén, med representanter från alla partier, ska göra? Om till och med partierna som röstade igenom den strängare lagen för partibidrag gör allt för att runda den, tänker han då att alla partirepresentanter kommer ge sina bästa tips, nej förlåt, erfarenheter över vilka kryphål som behöver täppas igen bara för att han tillsätter en kommitté?…

Dubbelmoralen är ett faktum och i ärlighetens namn, visst finns den i alla partier? Alla vill ha bidrag till sin egen partiverksamhet, och täppa till de andras. Det behövs uppenbarligen en starkare och tydligare styrning och kontroll över var pengarna som finansierar partierna kommer ifrån.

Men det kan inte vara partierna själva som ska ta fram förslagen för hur det ska gå till. Det är ju som att låta bankrånare med hög återfallsrisk sitta med och ta fram nya låssystem till Swedbank veckan innan permis.

Linda Westerlind – ledare i Folkbladet.nu i Västerbotten.