Europas murar avskräcker inte – de mördar

De barriärer som upprättas vid Europas gränser förändrar inte de livsvillkor som tvingar folk på flykt. De gör bara resan farligare.

Låt oss göra det tydligt för dem som låtsas inte förstå: beslutet att migrera har ingenting att göra med existensen eller frånvaron av en mur, ett gränsstängsel, av militariserade poliser eller inhyrda miliser på haven.

Att bygga murar, sätta upp staket, göra “pushbacks” och finansiera slavhandelsmiliser som gränsvakter stoppar inte migrationen. Det bestämmer bara vilken väg färden kommer att ta och hur farlig den blir.

Män, kvinnor och barn överger inte sin födelseort med hänsyn till murar, staket eller hav. Sådana barriärer förändrar inte de eländiga förhållanden som de befinner sig i. De förändrar inte fattigdomen, förlusten, bristen på framtidsutsikter, eller de bomber som faller över deras hus och huvuden.

Byggandet av murar och staket påverkar inte bristen på ekonomisk utveckling, det påverkar inte den urbanisering och avindustrialisering som format de platser där de kommer ifrån sedan 1980-talet. Det tar inte igen de “förlorade decennierna”…

Byggandet av murar och staket och slavhandelsmiliser som stoppar migranter ändrar inte det faktum att den amerikanska centralbankens räntehöjningar gör återbetalning av skuld i den globala södern omöjlig och djupa ekonomiska katastrofer oundvikliga.

Byggandet av murar och staket stoppar inte krig. Murar och staket och gränsvakter gör ingenting för att stoppa den klimatbrand som löper genom det globala syd. Tvärtom pressar vi dessa länder att investera i klimatintensiva industrier som fossila bränslen och jordbruk för att betala tillbaka sina lån.

Murar, stängsel och skjutningar är till för att dölja det medvetna beslutet att strunta i internationell rätt. Murar och staket och gränsvakter ser till att de som tvingas lämna sina eländiga och nedbrända hemtrakter riskerar sina liv eller dör under resans gång.

Murar och staket och vakter avskräcker inte dem som tvingas migrera. De mördar dem.

Pavlos Roufos, ledare i Flamman.