Det är dags att sätta stopp för porren!

När vi pratar om porr är det viktigt att förtydliga hur porren faktiskt ser ut. Det här handlar inte om någon tjej som visar brösten på en strand, porr är skildringar av förnedring och sexuellt våld! Det är inte en “olycklig bieffekt”, det är faktiskt själva förnedringen som är det centrala i så kallad gonzoporr.

Enligt professorn och forskaren Gail Dines har det skett en förskjutning. Dagens porr är råare, brutalare och mer fylld med förnedring än tidigare. Det är vanligt med förnedrande prat, grovt våld, slag, stryptag och handlingar som går ut på att kvinnan eller tjejen i porren ska kräkas eller gråta så att sminket rinner.

Det porrtittaren får se är alltså kvinnor och tjejer som utsätts för tortyrliknande behandling, är nära på att kvävas eller förnedras verbalt och fysiskt. Det är detta vi pratar om när vi pratar om porr…

Enligt forskaren Max Waltman finns det en tydlig koppling mellan att konsumera porr och att inte respektera andras gränser, trakassera sexuellt och begå övergrepp. Studier visar att det är hela 46 gånger större risk att män som konsumerat porr begår sexuella trakasserier eller övergrepp.

Samlad forskning visar att det går att förutspå sexuella aggressioner utifrån hur porrkonsumtionen ser ut. Det betyder alltså att män och pojkar som tittar mycket på porr blir avtrubbade och får förändrade attityder kring våld och aggressioner. Enkelt uttryckt: de blir farligare för tjejer och kvinnor.

Porren är skadlig på flera plan. Vi brukar dela upp skadorna genom att se det som ringar på vattnet. I pornografins epicentrum finns de kvinnor, tjejer och barn som utsätts i produktionen av porr. Men vi ser också att porren är direkt skadlig genom att den används under övergrepp, här är kopplingen mellan porr och fysiskt och sexuellt våld tydlig.

Lagstiftning mot barn-, våld- och djurporr har drivits igenom tack vare kvinnorörelsen. Idag är det få som tycker att vi ska legalisera barn-, vålds- och djurpornografi. Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer att tycka att det är lika absurt med filmade övergrepp på vuxna kvinnor som vi idag tycker att det är med filmade övergrepp på minderåriga.

Samhället måste sluta normalisera kvinnoförakt och sexuellt våld. Vi ser det som en bra början att göra våra skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer till porrfria zoner…

Ett jämställt samhälle är ett porrfritt samhälle!

Alla kvinnors hus, Karlstad kvinno- och tjejjour, debattartikel i Värmlands Folkblad.