Det är dags att sakta farten

Allt fler människor blir utbrända på en planet som är utbränd. Vi ger våra utbrända hjärnor diagnoser: depression, ångest och utmattningssyndrom. Men dessa diagnoser är bara symtom på en sjukdom vi inte vill se – den sjukdom som heter “leva över tillgångarna”.
Vi måste sluta tro att arbete och ekonomisk tillväxt är lösningen. Det ger varken människor eller planeten jorden ökad hälsa. Mer fart på hjulen är inte rätt lösning för att ta sig ur livets och världens kriser. Det är ett flyktbeteende. Vi springer och springer utan att komma någonstans.

Det är dags att sakta farten. Vägen till psykisk hälsa är att gå ut i skogen och börja lyssna på träden, tystnaden, mig själv och varandra.

Vi behöver bli realistiska, inse vad vi människor och vår jord klarar, och anpassa våra liv och våra val efter det. Det viktigaste vi kan göra för att nå psykisk hälsa är att öka förutsättningarna för att barn och vuxna att inte ska behöva leva över sina tillgångar.

Jag skulle önska att du som läser det här gör tre saker: sakta farten på något område i ditt liv, lyssna till någon som drabbats av psykisk ohälsa och fundera över vad det kan lära dig, och kontakta någon i beslutsfattande position – en chef eller en politiker – för att få till stånd en förändring.

– Ulrika Ernvik, insändare i Dagens Nyheter