Den US-amerikanska säkerhetstjänsten, NSA, avlyssnar dig

Samtidigt som amerikanska företag varnades för att använda misstänkts kinesisks routrar, så hade det varit ett gott råd till utländska organisationer att akta sig för amerikanska apparater.

I en rapport från utvecklingsavdelningen inom NSA (Access and Target Development) från 2010 framgår detta med chockerande klarhet. Rapporten visar att NSA rutinmässigt tar emot – eller stoppar – routrar, servrar och andra amerikanska datanätverksanordningar innan de levereras till kunder i andra länder.

Myndigheten implanterar sedan mekanismer för övervakning, packar om föremålet med ny fabriksplombering och skickar den vidare. På det här viset får NSA åtkomst till hela nätverk och alla dess användare… Slutligen återkopplas den implanterade mekanismen till NSA:s infrastruktur.

Till exempel avlyssnar och manipulerar myndigheten routrar och servrar från den världsledande nätverks- och datorkommunikationsleverantören Cisco, för att omdirigera stora mängder internettrafik tillbaka till NSA:s arkiv. I dokumentet finns dock inga bevis för att Cisco känner till eller tillåter detta

Det är möjligt att kinesiska företag implanterar övervakningsmekanismer i sin nätverksapparatur. Men nu vet vi att USA gör exakt samma sak.

—Glenn Greenwald, Storebror ser dig, Edward Snowden och den globala övervakningsstaten, sid 182 – 185.