Den svenska förskolan får mig att längta österut

I augusti började mitt barn förskoleklass, det som i Finland heter förskola. Det innebar inköp av ryggsäck och oändliga mängder av fjärilar i magen för både barn och vuxna. Men det innebar även lite ont i magen för mig, eftersom jag skulle placera mitt barn i en svensk skola och inte en finländsk.

Den svenska skolan befolkas till största del av vetgiriga barn och kunniga, engagerade lärare som i grunden älskar sitt jobb. Trots det får den svenska skolan mig att längta österut, till Finlands skolsystem. Det svenska skolsystemet håller nämligen på att haverera. För svenska föräldrar innebär skolstart också skolval. I Sverige placeras inte barn i en skola utifrån geografiskt område, utan utifrån val…

Sedan början av 1990-talet är den svenska skolan en marknad, fullt finansierad av skattemedel, där privatägda skolor har rätt att ta ut hur mycket vinst ägarna ser lämpligt. Majoriteten av skolorna är (fortfarande) kommunala, men allt fler är så kallade fristående skolor, friskolor i dagligt tal. Det är privat drivna utbildningsinstitutioner som finansieras på exakt samma sätt, med exakt lika stor summa per elev, som kommunala skolor. Och här finns en stor del av problemet.

Svenska kommuner har ansvar för att varje barn med skolplikt också har en skolplats, detta oavsett hur många friskolor kommunen har. När en friskola etablerar sig i en kommun tar de inte en klass från varje skola, utan några elever ur varje klass. Den kommunala skolan har samma behov av lärare, klassrum och skolmatsal, men något färre elever i varje klass som ger en inkomst. Kommunernas svar på den minskade elevmängden i skolan är inte att säga nej till nya friskoleetableringar, utan att säga åt lärarna i den kommunala skolan att göra samma sak med mindre resurser…

Den enkla lösningen vore att avskaffa skolpengen och friskolesystemet, men alla svenska partier till höger om Vänsterpartiet har målat in sig i ett valfrihetshörn. I stället ropas det på reformer av systemet…

Om ett år går Sverige till val. Skolan kan komma att bli en av de stora frågorna, särskilt som även vissa borgerliga politiker börjar se problemen med den marknadsskola de varit med att skapa. Frågan är om Sverige kan vända utvecklingen och skapa en skola för varje unge, eller om vi för evigt är dömda till en marknadsskola där skolentreprenörer kan bli miljonärer på skattepengar.

Lisa Gemmel, opinionsartikel i Ny Tid, svenskspråkig tidning i Finland.