Den solidariska grunden för sjukvården slås sönder

Privatiseringar och valfrihet håller på att göra om svensk sjukvård i grunden. Den gemensamt byggda välfärdsmodellen tas över allt mer av marknadslösningar. Det får absurda och skadliga konsekvenser.

Allt fler svenskar tecknar privata sjukvårdsförsäkringar. För ett år sedan hade 658 000 svenskar en privat försäkring. Det är en dramatisk ökning. Sex gånger fler än vid millennieskiftet…

Den lagstadgade vårdgarantin fungerar samtidigt dåligt. Nästan var tredje patient får vänta längre än 90 dagar på operation. Samtidigt smiter försäkrade patienter genom en gräddfil före i kön. Pengar går före behov.

Det är upprörande och ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen som slår fast att den med störst behov ska få vård först. De privata försäkringarna riskerar också att slå sönder den solidariska grunden för sjukvården. Den som har råd att köpa sig en försäkring blir mindre benägen att betala skatt. Varför betala två gånger för samma sak? Återkommande skattesänkningar har dessutom banat väg för privata försäkringslösningar.

De privata vårdgivarna utarmar den offentliga vården, både på personal och pengar. I Stockholm har 40 olika vårdval tömt kassan på fyra miljarder kronor och prioriterat vård till lindrigt sjuka i innerstan. Det är en ond spiral som kan bli svår att stoppa.

Vi är på väg mot en amerikanisering av vården, där marknaden styr och svaga grupper till slut står utanför. Redan i dag kan en som är cancersjuk inte teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Har du cancer i familjen går det bra, men till skyhöga avgifter.

-Peter Franke, ledare i Tidningen Ångermanland