Den aktiva statens återkomst

Kampen mot klimatförändringen kräver att staten återupprättas. Den aktiva staten behövs både för den gigantiska omställningen med att motverka klimatkatastrofen, och i arbetet med att hantera de skador som i praktiken redan skett, men som ännu inte till fullo har visat sig.

Den nyliberala berättelsen om staten som det största frihetshotet och den ortodoxa ekonomiska teorins syn på staten som en störning eller undanträngning av effektiva marknadslösningar håller helt enkelt inte…

Kapitalismens måste alltså tämjas om vi ska komma åt klimatförändringarna, Det måste också vår fossila och materiella livsstil. Och då menar jag inte bar den rikaste procenten av mänskligheten eller de rikaste tio procenten.

De statliga och överstatliga regelverken måste också omgående ändras så att de tillåter, stimulerar och belönar fler gröna och kretsloppsvänliga beteenden samtidigt som alls aktiviteter som emitterar växthusgaser försvåras, fördyras och i många fall även förbjudas. Som redan nämnts har vi under senare tid avhänt oss många av de politiska redskapen för att kunna göra en sådan omvandling.

-Staffan Laedstadius, i sin bok Klimat & omställning, sid 134 -138.