De oändliga bombningarnas rökridåer

Att vara vänster är att veta vad höger är, i dess olika blandningar av privilegierad självbelåtenhet, girighet och fjäsk.

Att känna till skillnaden mellan marknadsekonomi och kapitalism.

Att känna igen imperialistisk härskarlust och arrogans bakom de oändliga bombningarnas och ekonomiska krigens retoriska rökridåer.

Att vara vänster är ett moraliskt engagemang i andra människors levnadsvillkor. En avsky mot allt förakt av samhällets “förlorare”. En kritisk skeptisk hållning mot allt skryt, och framför allt från makt och överhet.

Att vara vänster är också att tillhöra en lång, internationell tradition att vara stolt över, en rörelse som kämpat för allas likhet inför lagen, för demokrati, för slaveriets, patriarkatets, statarsystemets, kolonialismens och kapitalismens avskaffande (det sistnämnda med begränsad framgång), för utbildning åt alla, för de arbetandes rättigheter, för alla människors jämlika möjligheter att leva ett gott liv. Nu gäller det en planet för oss alla.

-Göran Therborn, artikel på Aftonbladet Kultur