De blåbruna ljuger om kriminaliteten

På den blåbruna planhalvan sägs det sedan flera år att “kriminaliteten ökar”. Det är inte bara Åkesson utan Busch, Kristersson och Sabuni som hävdar detta. De utgår från detta som ett etablerat faktum. Och även andra upprepar det. Men det är lik förbannat en osanning. En lögn, möjligen, om de vet att det inte är sant…

Det är ganska lätt i dag att få tillgång till fakta… Men frågan är om Ebba, Jimmie, Ulf och Nyamko vill det? Eller om de hellre vill skrämma upp folk med osanningar…

Att misshandeln mot män har minskat kraftigt bekräftas inte bara av statistik om polisanmäld brottslighet från BRÅ. Socialstyrelsens Patientregister ger samma tydliga trend. Antalet män som vårdats på sjukhus för våld har minskat med 44% sedan 2010. Kriminaliteten har ändrats, men den har inte ökat. På vissa områden har kriminaliteten minskat. Låt oss fokusera på brottet misshandel, kapitel 3 paragraferna 5-6 i Brottsbalken…

Och om det verkligen fanns ett intresse för våldet i samhället så skulle ansvariga politiker och ansvariga journalister ställa de riktiga frågorna. Som varför våldet mot kvinnor av en bekant är det enda våld som ökar. Beror det på ökad anmälningsbenägenhet? Beror det på att detta våld rent faktiskt har ökat? Data från kvinnojourerna talar sitt tydliga språk. Och det bekräftas av den officiella statistik vi har.

Men de politiker och journalister som pratar om det ökande våldet generellt har fel. Det polisanmälda våldet mot kvinnor över 18 år från en obekant förövare har också minskat. Med 30 procent. Det vill säga det våld mot kvinnor som SD brukar fokusera på – att en fullständig okänd person angriper en kvinna – har minskat med en tredjedel.

Våldet gentemot män från en obekant förövare har minskat med 46 procent och våldet mot en man från en bekant har minskat med 15 procent. Det som har ökat är våld mot kvinnor från en bekant person. Om det verkligen fanns ett intresse för grundläggande fakta så skulle detta uppmärksammas. I stället kämpar vi striden om sanningen…

Den kriminella kejsaren är naken.

Maria Robsahm, signerat i Arbetaren.