DCA, Samarbetsavtalet med USA, medför ökad risk för krig

En central fråga när det gäller försvarsavtalet mellan USA och Sverige, som just nu diskuteras i vårt land, är varför det tillkommit – vilket land har mest nytta av avtalet? Försvarsministern påstår för att det handlar om att stärka svenskt försvar. Jag menar snarare att det handlar om att stärka USA militärt i relation till Ryssland….

Det kan vara intressant att notera att Regeringen har presenterat en lista på 34 ändringar i svensk lag som behöver göras för att DCA ska bli förenlig med svensk lag. Trots 34 exempel på författningsändringar står det i Ds 2024:2, sid 31:  ”DCA-avtalets bestämmelser om tillträde till svenskt territorium för amerikanska luftfartyg, fartyg och fordon kräver ingen författningsändring. Inte heller bestämmelserna om att luftfartygen, fartygen och fordonen inte får bordas eller kontrolleras utan amerikanskt samtycke kräver någon författningsändring.”

Denna viktiga del av avtalet är en inskränkning av svensk suveränitet, men anses inte kräva någon författningsändring. Avtalet innebär så allvarliga inskränkningar av suveränitet att det inte är förenligt med svensk grundlag, men det verkar Regeringen ignorera.

En analys baserad på data från 2016 av summan av militär utrustning och antal soldater i Nato jämfört med Ryssland visade att Nato hade några gånger så stor militär kapacitet inom flertalet olika vapenslag. Om Kina lades till Ryssland blev det betydligt mera jämnt, men Nato hade fortfarande ett övertag. En analys idag av USA och ytterligare 6 starka allierade länder i jämförelse med Ryssland och Kina med ytterligare 5 allierade länder visar att det senare blocket är betydligt starkare inom flertalet vapenslag. Den största skillnaden sedan 2016 är Kinas upprustning…

Ansvaret för DCA ligger på den svenska regeringen, men försvarsminister Pål Jonson har ett särskilt ansvar. Hans utbildning och yrkesverksamhet är väldigt talande. Kopplingen till USA, Nato och Moderaterna går som en röd tråd genom hans vuxna liv.

Hans eftergymnasiala utbildning började vid Georgetown University i Washington DC som ligger på gångavstånd från Vita Huset. Han doktorerade senare vid Kings College i London på avdelningen War Studies. De har nära förbindelser med brittiska utrikesdepartementet och underrättelsetjänsten MI6, vilket motsvarar CIA. Detta kröntes med en period på Natos Defence College i Rom…

Samarbetsavtalet med USA, DCA, grundas på USA:s intresse av att stärka sin militära ställning i relation till Ryssland. Sverige ställer frivilligt upp som vasall åt USA. Det kan inte förklaras av Sveriges behov att stärka sitt försvar. DCA medför ökad spänning och ökad risk för krig mellan USA och Ryssland. Sverige blir ett primärt militärt mål för Ryssland i eventuellt kommande krig.

-Lars Drake, essä i Parabol

Läs mer https://www.parabol.press/anledningen-till-att-pal-jonson-later-usa-aventyra-svensk-sakerhet/