Därför går de ryska tågen alltid i tid

 Det spelar ingen roll om det är kallt eller varmt. Snöstorm eller hagel. Löv eller is på rälsarna. De ryska tågen går – som tåget.  Det beror på att tågtrafiken betraktas som en strategisk prioritet. Utan järnvägar, inget Ryssland.

Alla passagerare jag träffar på tåget säger samma sak: Vi väljer tåget av två orsaker: Det är bekvämt och alltid framme i tid.

Skillnaden mot Sverige, där förseningar har varit vanliga och olika former av nederbörd kan ställa till med långa kedjereaktioner, är stor. I Ryssland spelar det ingen roll hur kallt eller varmt det är, om det snöar, regnar eller haglar. Tågen går i tid. Det gäller även sträckor som är så långa att temperatur och nederbörd kan göra stora kast på en och samma sträcka.

Den stora skillnaden mellan hur tågtransporterna organiseras i Ryssland respektive Sverige är enkel: I Sverige äger staten rälsarna, medan statliga och privata bolag ansvarar för flera linjer och även spårunderhållet är utlagt på entreprenad. I Ryssland ansvarar staten för allt, från rälsar, vagnar och lok till underhåll.

-Anna-Lena Lauren. Dagens Nyheters Moskvakorrespondent, reportage i Dagens Nyheter