Därför är jag socialist

 Jag tror att Marx hade rätt:

Kapitalismen kommer att upphäva sig själv.

Jag tror att Keynes hade rätt:

Kapitalismen har inga självläkande krafter.

Jag tror att Elin Wägner hade rätt:

Jordens väckarklocka ringer.

Jag tror att Rudolf Meidner hade rätt:

Den som har makten över kapitalet bestämmer

(…)

Jag är vänster för att jag vet att den

enda potentiella maktfördel löntagarna har

är att de är långt fler än kapitalägarna.

Jag är vänster för de växters och djurs skull

som inte kan tala för sin rätt.

Jag är vänster för att jag tror

att människor är mer avancerade än

de samhällen de stängts in i.

Jag är vänster för att jag är

civilisationskritisk och känner mig

som en främling i detta samhälle.

Och allt detta betyder, slutligen, att jag

hellre kallar mig socialist än vänster

ty en socialist bryr sig alltid mer om vad

som sägs än hur och av vem det sägs.

-Göran Greider, inledningen och slutet på en dikt på ledarsidan i Dala-Demokraten https://www.dalademokraten.se/artikel/ledare-socialdemokratisk/goran-greider-darfor-ar-jag-socialist