Dansk flyktingpolitik – ett självskadebeteende

Den (danska) socialdemokratiska regeringens senaste giv är att deportera så många man kan. Flyktingarna har man ju redan stoppat: förra året fick 432 personer asyl, ett all time low. Då återstår att köra ut dem som redan är på plats. Därför återkallas nu uppehållstillstånd och syriska flyktingar skickas tillbaka till området kring Damaskus.

Det senaste förslaget, lanserat i förra veckan, är att kalla långtidsarbetslösa utlänningar som varit minst fem år i landet till samtal, där de ska förmås att åka ”hem”. Det handlar alltså om personer som vistats helt lagligt i landet, kanske i decennier. I första vändan berörs cirka 9 000 personer, nu stämplade som olönsamma och oönskade.

Så ser “klassrasistisk” politik ut, för att låna ett begrepp från den amerikanske antirasisten Ibram X Kendi för när avskyn för invandrare och avskyn för fattiga glider samman…

23 år efter att Pia Kjaersgaard trampade in i (den danska riksdagen) Folketinget har idén att invandring hotar välstånd och danskhet i dag total hegemoni inom båda blocken. Sedan även de danska Socialdemokraterna gjort invandringsfientligheten till sin går den inte längre att rösta bort. “Det ska inte gå att pressa ett A4-ark mellan Socialdemokratins och Dansk folkpartis utlänningspolitik”, som S-toppen Henrik Sass Larsen uttryckt ambitionen.

Landet befinner sig i det forskaren Cas Mudde kallat “den fjärde vågen” av högerradikal mobilisering, där andra partier helt internaliserat rasistpartiernas politik. I ett land som utmönstrat humaniteten som politiskt ideal står hoppet till att chauvinismen krockar med det krassa ekonomiska egenintresset.

Redan larmar det danska näringslivet om brist på arbetskraft. Det kommer bara att bli värre. Enligt EU-kommissionen (2020) ökar försörjningskvoten med 60 procent till år 2070, när arbetskraften minskar med kring 200 000 personer och andelen av befolkningen som är över 80 år mer än fördubblas.

Det är ett grånande land, som inbillar sig att välfärden är hotad och därför maniskt försöker mota bort de invandrare som skulle kunna bli dess räddning, ett praktexempel på självskadebeteende.

Petter Larsson, kulturartikel i Aftonbladet.