Det är dags att kräva 32 timmars arbetsvecka

I krisens Sverige måste socialdemokratin, både facken och politiken, ta ett seriöst grepp i frågan om arbetstidsförkortning…

Högerdebattörer menar ofta att det är orimligt med arbetstidsförkortning med bibehållen lön då det skulle betyda minskad produktion.

Det argumentet faller dock i relation till resultatet i 4 Day Week. I studien ökade företagens intäkter med 1,4% under försökstiden vilket var en tillväxtökning på 35 procent jämfört med samma tidsperiod innan försökstiden.  Trots att arbetstidsförkortning historiskt har varit en central fråga för socialdemokratin har den hamnat i skymundan.

Omfattande reformer om arbetstiden har inte gjorts sedan 70-talet, då normalarbetsvecka om 40 timmar lagstadgades 1973 och den femte semesterveckan infördes 1978. Det är för dåligt. 32-timmarsvecka ger vinst.

Socialdemokraterna måste driva på för en bättre arbetsmarknadspolitik som gör livet bättre för vanligt folk. En arbetstidsförkortning på 32 timmars arbetsvecka skulle kunna generera socialpolitiska vinster såväl som produktivitetsvinster, samtidigt som reformen ger arbetstagare mer makt och frihet över sina liv.

Det Socialdemokratiska arbetarepartiet här i Sverige borde göra som sitt finska systerparti och aktivt kämpa för att detta ska bli den stora arbetsmarknadsreformen i vår tid.

Emma Fastesson Lindgren och Johan Ekegren, S-studenter, debattartikel i Arbetet.