Dags för de rika att betala för sina utsläpp

Det är dags för svensk överklass att sluta bete sig som Joakim von Anka och börja betala för sina miljöutsläpp. I dag ansvarar den rikaste tiondelen i världen för 49 procent av de samlade utsläppen. Trots det betalar vanligt folk en större andel av sin inkomst i klimatskatter genomfört med de superrika. För att komma åt denna uppenbara orättvisa måste vi beskatta de som skadar klimatet mest. Detta sker enklast genom en klimatskatt på de högsta arven.

Den ekonomiska eliten flyger mer, konsumerar mer och bor större. Tre aktiviteter som inte är livsnödvändiga, men påverkar klimatet väsentligt…

I ett läge där klimatkrisen kryper närmre för varje dag är det fullständigt orimligt att Sverige inte har en arvsskatt. Sverige är nämligen en udda fågel internationellt som inte beskattar arv. De konservativt styrda länderna USA och Storbritannien besitter bägge en arvsskatt. Detsamma gäller för Danmark, Finland och Tyskland…

I dag äger Sveriges 184 miljardärer omkring lika mycket som 25 procent av Sveriges BNP. En summa om omkring 1,2 biljoner kronor. Samtidigt visar forskning att det är sannolikt att hälften av svenska förmögenheter kommer från arv. Genom att beskatta de enorma förmögenheterna kan vi bygga ett rättvisare samhälle även för framtida generationer.

Vi behöver alla dra vårt strå till stacken och Joakim von Ankas pengabinge är inte klimatsmart. Därför är det inte mer än rimligt att de rika bidrar mer. Både för att de kan, men framför allt för att de är dem som bidrar mest till de ökade kostnaderna. Vi behöver en ny klimatskatt på arv.

Malin Malm, Emma Fastesson Lindgren och Jakob Segerlind, debattartikel i Göteborgs-Posten.